GINZA ONODERA

Facebook Instagram

最新信息News

2017.10.19

GINZA ONODERA PARIS店休业通知

2017.04.03

Ginza Onodera伦敦店开业通知

2016.05.20

Sushi Ginza Onodera纽约店于美国第五大道盛大开业

2016.05.10

Ginza Onodera上海店被刊登上上海著名餐饮杂志

2016.05.05

铁板烧 GINZA ONODERA 巴黎店 “Pudlo 最优秀外国料理店获奖”

2016.04.01

GINZA ONODERA香港复合店休业通知

2016.03.28

主页更新的通知

2016.03.20

GINZA ONODERA上海复合店开业

2016.02.22

寿司 GINZA ONODERA巴黎店 杂志刊登

go to top